rovnováha silVhodné prostorové uspořádání směrů a velikostí sil F, při němž se účinky způsobující zrychlení těžiště soustavy vzájemně vyruší. F=0. Rovnováha sil vnějších je jednou z podmínek mechanické rovnováhy tuhého tělesa. Viz také rovnováha momentů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 10. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: rovnováha momentů, zlaté pravidlo mechaniky.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: