rotace ZeměAstrofyzika

Otáčení Země kolem vlastní okamžité rotační osy (není totožná s hlavní osou setrvačnosti zemského tělesa (viz také Eulerova perioda nebo Chandlerova perioda). Původně sloužila za základ určování času. Jedna otočka vzhledem k jarnímu bodu = 1 hvězdný den = 24 hvězdných hodin. Doba jedné otočky není stálá, podléhá periodickým i neperiodickým změnám. Periodické změny s roční amplitudou 0,4 ms lze z 90% objasnit sezónními změnami zonální cirkulace atmosféry. Periodické změny půlroční s amplitudou 0,3 ms mají původ zčásti v atmosférických změnách, zčásti ve slapovém působení Slunce. V první polovině roku se Země otáčí vždy pomaleji (den je v dubnu až o 0,5 ms delší), ve druhé vždy rychleji (v červenci je den až o 0,8 ms kratší). K neperiodickým změnám patří tzv. sekulární (pozvolné) zpomalování rotace Země, vyvolané slapy, které ji trvale brzdí, a náhlé změny (až několik tisícin sekundy), jejichž příčina není dosud přesně známa. První přímý důkaz o rotaci Země byl získán pomocí Foucaultova kyvadla.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 11. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: cirkulace atmosféry.

Sdílet: Facebook TwitterReklama: