rodové smlouvy Bourbonů[Burbonů], tzv. domácí smlouvy – smlouvy mezi francouzskými a španělskými Bourbony, namířené proti politickému a hospodářskému vlivu Velké Británie. První domácí smlouva (Pacce de famille) byla uzavřena roku 1733, druhá 1743, třetí 1761; k třetí domácí smlouvě se připojili parmští a neapolští Bourboni. Rodové smlouvy Bourbonů obsahovaly kromě vzájemných garancí závazek společných vojenských a diplomatických akcí, zaměřených proti britské námořní a koloniální hegemonii; přiměly Španělsko k účasti na sedmileté válce a společně s Francií i k podpoře boje severoamerických kolonií za nezávislost na Velké Británii.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 10. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: