řízení v reálném časeVýpočetní technika, označení charakteru funkce, při které zpracování vstupních dat probíhá v podstatě současně s procesem tato data generujícím. Většina řídicích systémů pracujících v modu přímého řízení pracuje v reálném čase tak, aby výsledky řízeného procesu mohly být použity bezprostředně jako zpětnovazební informace.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 8. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: přímé řízení.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: