řízeníSpecifický druh lidské činnosti, který vyvolává a zajišťuje činnost jiných věcí (prvků) nebo činnost jiných lidí, jež je shodná s cílem toho, kdo tyto věci nebo lidi řídí. Řízení neexistuje samo o sobě jako samostatný proces, ale je vždy součástí širší soustavy, která určuje jeho specifiku. Obecné zákonitosti řízení zkoumá kybernetika. Pro každé řízení jsou typické znaky formy a struktury řízení, tj. existence systému i příčinné souvislosti mezi prvky systému: řídicí i řízené subsystémy a znaky obsahu řízení (dynamická charakteristika, uchování, předání a zpracování informace, zpětná vazba, cílovost a antientropické působení řízení). V technice je specifickou formou řízení ovládání a regulace.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 8. 2000
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: