rituálDruh obřadu představující historicky vzniklou formu složitého symbolického chování, jež zahrnuje kodifikovaný systém aktivit (včetně řečových), sloužících k vyjádření určitých sociálních a kulturních vztahů (uznání hodnot či autorit, podpora sociálně-normativního systému). V různých náboženských soustavách sloužil rituál jako hlavní prostředek k vyjádření kultovních vztahů. S rozvojem mytologických a nábožensko filozofických systémů vznikaly mytologické interpretace rituálu a rituální prostředky dramatizace mýtu. I když taková náboženství jako křesťanství (zejména ve svých protestantských formách) vyhlašují primát duchovní stránky, je praktické uchování jejich náboženské podstaty zabezpečováno tradičními vzory rituálu, které tvoří nejkonzervativnější prvek náboženství a jejichž interpretace se mění v průběhu sekularizace společenského života. Z této skutečnosti vyplývá charakter sepětí rituálu s historickými utvářenými normativně hodnotovými systémy konkrétní společnosti. Rituál hraje důležitou roli v dějinách společnosti jako tradičně vypracovaná metoda sociální výchovy jednotlivců a jejich přizpůsobení kolektivním normám života. Rozvoj racionálních prvků poznání a jednání člověka v průběhu jeho vývoje vytlačují rituál na okraj společenského života, zejména do oblasti ceremoniálních forem oficiálního jednání (občanská obřadnost, etiketa, diplomatický protokol).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: etnická psychologie.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: