říšský správceříšský vikář a) v římsko-německé říši správce říše nebo její části (zvláště určený pro Itálii, Sasko a ostatní Německo); zastupoval císaře. V Itálii o tuto hodnost usiloval papež, v Sasku vévoda saský a v ostatním Německu falckrabí rynský (potvrzeno roku 1356). b) frankfurtským Národním shromážděním roku 1848 ustanovený provizorní představitel ústřední správy v Německu; byl jím zvolen arcivévoda Jan Habsburský.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 9. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: