říšský protektorPolitologie
Pověřenec nacistické vlády s nejvyšší mocí v protektorátu Čechy a Morava. Jako první tuto funkci zastával od 18.3.1939 Konstantin von Neurath, jeho zástupcem byl K. H. Frank. 27.9.1941 odešel Neurath na zdravotní dovolenou a jako zastupující říšský protektor nastoupil Reinhard Heydrich. V úřadu byl až do atentátu 27.5.1942, po jeho smrti 4.6. byl novým zastupujícím protektorem jmenován Kurt Daluege. Po odstoupení Neuratha 20.8.1943 se říšským protektorem stal Wilhelm Frick. Měl však na starost zejména reprezentační úkoly, hlavním nacistickým představitelem v protektorátu byl ministr K. H. Frank. Po válce byl Neurath v Norimberku odsouzen k patnácti letům vězení a Frick k trestu smrti. Daluege byl popraven po odsouzení Národním soudem v Praze.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 6. 2008
Autor: mim

Odkazující hesla: arizace.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: