říšská aristokracieŠlechta
Vládnoucí vrstva šlechty ve franské říši od 8. století; tvořilo ji kolem 40 rodů, jejichž příslušníci zastávali vedoucí funkce na panovnickém dvoře, ve správě říše (vévodové, markrabata) a v církevních úřadech (biskupové, opati). S rozpadem franské říše v průběhu 9. století se říšská aristokracie podílela na vytváření nových království pro členy dynastie Karlovců, získávala do dědičného vlastnictví své úřady a sama zakládala nové raně feudální státy (Bosovci, Welfové, Kapetovci, Liudolfovci).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 9. 2006
Autor: -red-