římská školaVýtvarné umění
Výtvarné umění, umění rozvíjené v Římě od křesťanské pozdní antiky, později pod papežskou patronací. Ve středověku bylo zdrojem antikizujících tendencí, ve 13. století působil předchůdce Giottův, Cavallini. Význam římské školy pro celou Itálii a evropské umění vzrostl ve vrcholné renesanci (1. třetina 16. století), kdy zde působil Michelangelo, Raffael a jejich žáci. Řím se podílel na vzniku manýrismu a stal se kolébkou baroku (Caravaggio). Od 17. do poloviny 19. století se stal ohniskem klasicismu, později zde působili stoupenci romantismu a nazaréni.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 9. 2006
Autor: -red-

Reklama: