řídící práceÚčelná činnost, při níž pracovník využívá své pracovní schopnosti k usměrňování prací jemu podřízených kooperujících pracovníků, aby se dosáhlo vytčeného cíle. Úroveň řídící práce závisí na poznání problému, který se má řešit, na přípravě rozhodnutí, kterým se tento problém řeší, a na komunikování tohoto rozhodnutí těm, kteří je mají realizovat anebo se na jeho realizaci podílet. Zahrnuje také ovlivňování těchto pracovníků vhodnými stimuly materiálního a morálního charakteru a kontrolování plnění uložených úkolů. Pro důležitost zpětné vazby se kontroluje nejen realizace uložených úkolů, ale i získávané informace, průběh komunikace mezi řídícím subjektem a řízeným objektem.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 11. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: