Richard FeynmanLiteratura / Biografie / Fyzika

[Fejnmen], *11.5.1918 – †15.2.1988, celým jménem Richard Phillips Feynman, americký fyzik a spisovatel, jeden z nejvýznamnějších představitelů teoretické fyziky 2. poloviny 20. století. Studoval na Massachusettském technickém institutu (MIT) a v Cambridgi, doktorát získal na univerzitě v Princetonu, odkud na počátku 40. let odešel do Los Alamos, kde se podílel na konstrukci první atomové bomby (Projekt Manhattan). Po druhé světové válce krátce působil jako profesor na Cornellově univerzitě a odtud odešel na Kalifornský technologický institut (Caltech), kde byl až do konce svého života profesorem fyziky. Věnoval se především otázkám kvantové elektrodynamiky, kde spolu s I. Schwingerem a S. I. Tomonagou dosáhl výsledků, které ho proslavily v celém vědeckém světě. Svými pracemi navázal na proslulé vědce, kteří se zabývali magnetickým polem, především na P. Diraca, W. Heisenberga a W. Pauliho. V roce 1965 mu byla udělena Nobelova cena za fyziku spolu s S. I. Tomonagou a I. Schwinerem – za práce v oblasti kvantové elektrodynamiky. Feynmanův popis magnetického pole byl pro fyziku elementárních částic neobyčejně cenný, protože jako první upozornil, že je nutno vzít v úvahu nejen elektromagnetické pole, nýbrž i jiné vzájemné působení. K objasnění mechanismu interakce částic vyvinul matematický aparát (tzv. Feynmanovy diagramy), jehož pomocí lze vypočítat velmi složité vzájemné působení mezi jevy v elektromagnetickém poli a určitými změnami v elektrickém náboji a hmotnosti elektronů. Tato práce vedla k pronikavým změnám ve fyzice elementárních částic. Feynman předpověděl existenci vnitřní struktury protonu a neutronu a matematicky popsal chování kapalného hélia. V přednášce v roce 1959 předestřel vizi nanotechnologie. Krátce před smrtí sehrál významnou úlohu v oficiální komisi pro vyšetřování katastrofy raketoplánu Challenger. Velký ohlas si získaly i Feynmanovy knihy, a to jak populárně vědeckého rázu (např. Podstata fyzikálních zákonů, česky 1999), tak výtečná autobiografie To snad nemyslíte vážně (Surely You're Joking, Mr. Feynman!, 1985, česky 1989, 1999), která se v době svého vydání v USA dostala na všechny seznamy bestsellerů.Datum vytvoření: 23. 11. 2000
Datum aktualizace: 18. 5. 2021
Autor: jka

Odkazující hesla: Feynmanovy diagramy, Julian Seymour Schwinger, Šin'ičiró Tomonaga.Reklama: