RhodesieKoloniální název pro rozsáhlé území ve střední Africe, ovládnuté v 90. letech 19. století Britskou jihoafrickou společností a v roce 1895 pojmenované po C. J. Rhodesovi. Roku 1911 byla Rhodesie dále rozdělena na Jižní Rhodesii (na jih od řeky Zambezi) a Severní Rhodesii (na sever od Zambezi). Obě území byla až do roku 1923 spravována Britskou jihoafrickou společností, v roce 1923 byla Jižní Rhodesie prohlášena britskou samosprávnou kolonií, zatímco Severní Rhodesie získala v roce 1924 statut britského protektorátu. V letech 1953–1963 byly obě části Rhodésie spojeny se sousedním Njaskem (Malawi) ve Federaci Rhodesie a Njaska (Středoafrickou federaci). V roce 1964 se stala Severní Rhodesie samostatnou republikou a přijala název Zambie. V Jižní Rhodésii se zmocnila vlády bělošská menšina a v roce 1965 vyhlásila samostatnou republiku Rhodesii s rasistickým systémem apartheidu podle vzoru JAR. V roce 1979 byl na území Jižní Rhodésie vytvořen loutkový stát pod nadvládou bělošské menšiny – tzv. republika Zimbabwe-Rhodesie. V dubnu roku 1980 byla pak na základě rozhodnutí londýnské konference o Rhodesii (září-listopad 1979) předána moc africké většině a vyhlášena nezávislá republika Zimbabwe.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 5. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: Margaret Thatcher, Východoafrická federace, Zimbabwe.