rhitralEkologie
Ekologie, vodní prostředí u prameniště toku. Jde o úsek vysoce okysličený s převážně kamenitým a štěrkovitým dnem. Jeho obyvateli jsou chladnomilní živočichové, kteří jsou odolní vůči působení silného vodního proudu.

Datum vytvoření: 25. 6. 2007
Datum aktualizace: 2. 7. 2007
Autor: -red-

Reklama: