rHStarší způsob vyjadřování redoxpotenciálu. Záporně vzatý dekadický logaritmus tlaku vodíku, pod kterým by musela být sycena vodíková elektroda, aby měla stejný elektrodový potenciál, jako je redoxpotenciál uvažovaného roztoku.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 8. 2006
Autor: -red-

Reklama: