RgvédasanhitaSbírka vědění o chvalozpěvech, Rgvéd – nejstarší indická literární památka. Vznikla asi 1500–1000 př.n.l., tradována ústně, v dnešní podobě asi od začátku 1. tisíciletí př.n.l. Sbírka 1028 anonymních básnických skladeb rozdělených do 10 knih. Obsahuje oslavné a prosebné hymny, vzývající bohy a personifikované přírodní síly, popěvky, litanie a obětní formule.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 10. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: áranjaky.