rezonanční fluorescenceEmise záření látky (plynu, pevné látky) v důsledku excitace systému na vyšší energetickou hladinu rezonanční frekvencí. V pevných látkách nemusí být vlnová délka emise a absorpce stejná.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 10. 2006
Autor: -red-

Reklama: