rezonance v pevných látkáchFyzika
Prudké změny některých fyzikálních vlastností dané pevné látky v okolí frekvencí ωr, charakteristických pro daný máteriál, například změny absorpce elektromagnetických vln, vodivosti, magnetických vlastností. Rezonanční frekvence ωr odpovídá energii přechodu systému na jinou energetickou hladinu. Rezonance v pevných látkách slouží ke studiu příměsí, elektronových a vibračních stavů krystalů, magnetických vlastností ap. Podle studované vlastnosti se dělí rezonance například na diamagnetické, cyklotronové, elektronové spinové, magnetické, jaderné. Je-li například frekvence elektromagnetického pole při cyklotronové rezonanci shodná s frekvencí pohybu elektronů, dojde k rezonanci (elektron přijímá energii od pole).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 7. 2007
Autor: -red-

Reklama: