rezonancefyzika a technika a) shoda kmitočtu vlastních kmitů soustavy (rezonátoru) s kmitočtem budícího zdroje. Podle kmitajícího systému se dělí rezonance na mechanické (chvění strojů), akustické a elektrokmagnetické. Elmagnetická rezonance nastává v rezonančním elektrickém obvodu při průchodu střídavého elektrického proudu. Při rezonančním kmitočtu je amplituda vybuzených kmitů maximální; b) extrémní chování fyzikální veličiny v závislosti na parametru (rezonanční růst účinného průřezu v závislosti na energii jaderné reakce, v reakci pion + nukleon, rezonanční růst absorpce energie v jaderného reakci, rezonanční urychlení částice v rezonančním urychlovači); c) starší označení krátce žijících hadronů, které se rozpadají silnou interakcí

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 9. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: vynucené kmity, zkoušení stavebních hmot a konstrukcí.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: