řezná hrana nástrojeStrojnictví
Ostří nástroje v průsečnici plochy čela a plochy hřbetu. Není to ideální hrana, ale podle kvality naostření nepravidelná ploška s obalovou plochou o poloměru 3–12 mm.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 11. 2000
Autor: -red-