režim podzemních vodSoubor všech vztahů podzemní vody k zemině. Režim podzemních vod uvažuje tři základní zóny – se zavěšenou vodou, kapilární a zvodnělou gravitační – a šest typů: permafrost, tj. s věčně zmrzlou vodou, promyvný, nepromyvný, výparný, irigační a bažinný. Toto dělení není jediné a konečné.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 3. 2007
Autor: -red-