režim ekosystémuVeškeré (spontánní nebo lidským vlivem vyvolané) změny v materiálově energetických tocích a přenosu genetické informace ekosystému. Režim ekosystému (provoz ekosystému) lze dále dělit na dílčí složky, například vodní režim, tepelný režim, světelný režim, režim živin a režim biotických interakcí, vycházející z vnitřních biorytmů nebo vývinu a migrací populací. Podle uvažované časomíry se rozeznává režim ekosystému denní, sezónní a víceletý.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 9. 2006
Autor: -red-