režie[Francouzština], umělecká činnost a profese spojené s tvorbou dramatického díla. Režie převádí dramatický text (drama, scénář) do konečné podoby inscenace prostřednictvím hereckých postav a scénického prostředí a tím tento text (zvláště klasickou hru) aktualizuje pro dobové publikum. Formy a metody režijní činnosti jsou různé, divadelní režie seznamuje herce s textem a vlastní koncepcí (čtené zkoušky), spolupracuje se scénografem, na jevišti aranžuje herecké postavy a jejich souhru v scénickém prostředí. Ve filmu, televizi a rozhlase musí režie ovládnout také záznamovou techniku a principy montáže obrazu a zvuku. Viz také režisér.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 8. 2006
Autor: -red-

Reklama: