reziduumSociologie
Sociologie, termín zavedený V. Paretem. Označuje nelogické, iracionální, převážně instinktivní a emocionální prvky psychiky, které mají determinovat chování lidí ve společnosti, psychické stavy, v nichž se projevují instinkty a city tvořící ne vždy uvědomované hnací síly lidského jednání.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 9. 2005
Autor: -red-

Reklama: