rezervy[Latina], v nejširším smyslu prostředky ke krytí budoucích potřeb národního hospodářství státu, v užším smyslu části národního majetku nebo části hospodářských prostředků organizace (podniku) vyhrazené pro krytí stanovených nebo odhadovaných budoucích potřeb. Podle obsahu se rozlišují rezervy kapacitní a rezervy pracovních sil, rezervy hmotné a rezervy finanční. Rezervy v hospodářství mají sloužit k vytváření dynamické rovnováhy mezi jeho zdroji a potřebami. Proto je důležité stanovení jejich optimální výše. Využíváním příslušných rezerv lze zpřesnit celkový chod hospodářství, umožnit jeho rychlejší reagování na změny ve vědecko-technickém rozvoji, na zahraničním i vnitřním trhu ap. Určité materiální a finanční rezervy musí být vytvářeny nejen na úrovni centrální (národohospodářské), ale i na úrovni organizací.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 8. 2006
Autor: -red-