rezervaceochrana přírody a) v mezinárodním pojetí území, v němž jsou určité druhy lidské činnosti zakázány nebo omezeny, protože jsou v rozporu s účelem, pro nějž byla rezervace legislativními prostředky vyčleněna. Obvykle se rozlišují rezervace přísné (úplné, integrální) a rezervace řízené (s aktivní péčí); b) v českém pojetí jsou rezervace jednou z kategorií chráněných území, zvanou státní přírodní rezervace.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 9. 2002
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: