řezMikrotechnika, část mikroskopického objektu získaná řezáním. Rozlišuje se řez příčný (kolmo na osu objektu) a řez podélný (ve směru osy objektu). Podélný řez může být radiální (středem objektu) nebo tangenciální (mimo střed objektu).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 9. 2006
Autor: -red-

Reklama: