rexisté[Latina], stoupenci nacionalistického a klerofašistického hnutí ve valonských provinciích Belgie, založených začátkem 30. let 20. století L. Degrellem (název hnutí odvozen od Degrellova časopisu Christus Rex). V polovině 30. let navázali spolupráci s vlámskými nacionalisty na základě společného programu federativní Belgie s korporativním státním zřízením. Od roku 1936 byli zastoupeni v parlamentě. V letech 1940–1945 kolaborovali s nacistickými okupanty. Z jejich řad byla vytvořena dobrovolnická Valonská legie, nasazená do bojů na východní frontě.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Léon Degrelle.

Reklama: