revoluce[Latina], hluboká kvalitativní změna ve vývoji nějakého jevu, společnosti nebo poznání (geologická rrevoluce, vědeckotechnická revoluce, kulturní revoluce, revoluce ve fyzice, ve filozofii). Nejširšího pojetí pojmu revoluce se užívá k charakteristice společenského vývoje (revoluce sociální). Vnitřní mechanismus revoluce přeměn odkrývá zákon přechodu kvantitativních změn v kvalitativní. Revoluce označuje přeryv spojitosti, kvalitativní skok ve vývoji. Revoluce se odlišuje od evoluce – postupného rozvoje nějakého procesu, a od reformy, s nimiž se nachází v složitých vztazích vzájemné souvztažnosti, jejichž charakter je určen konkrétně historickým obsahem samotné revoluce, evoluce a reformy.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: kontrarevoluce.