revolta[Francouzština], odpor, rozhořčení, vzpoura, povstání, odboj. Pod pojmem revoltovat se rozumí bouřit se, odporovat, vést odboj.

Datum vytvoření: 27. 5. 2008
Datum aktualizace: 27. 5. 2008
Autor: -JH-

Reklama: