revizePrávo
Právo, dovolání – v občansko soudním řízení opravný prostředek, na jehož základě se napadené rozhodnutí přezkoumává jen po právní stránce a může být změněno (není-li potvrzeno či zrušeno a vráceno k novému projednání), jen je-li za východisko vzat skutkový stav, z něhož přezkoumávané rozhodnutí vychází.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 8. 2005
Autor: -red-