revalidizace[Revalidyzace, latina], proces, kterým lze zbavit invalidního jedince úplně nebo částečně jeho invalidity. Pojem revalidizace se užívá přibližně ve stejném význa mu jako rehabilitace.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 10. 2006
Autor: -red-

Reklama: