retušMalířství, barevná úprava vytmelených míst takovým způsobem, aby nebyl narušen umělecký účin malby. Rozeznává se retuš neutrální, používající k pokrytí opravených míst neutrální barvy, retuš barevně lokální, v níž doplňované plošky jsou pokryty příslušnými barvami svého okolí, avšak bez barevné modelace, retuš napodobivá, užívající k pokrytí ploch barev svého okolí s příslušnými valéry, avšak pro odlišení provedená tečkováním nebo šrafováním.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 4. 2016
Autor: -red-

Odkazující hesla: olejomalba.