retušFilatelie, otisk opraveného obrazu známky (příslušného známkového pole) v tiskovém archu po oficiálním zahájení tisku. Může být pozitivní (jde-li o doplnění obrazu známky) nebo negativní (jde-li o odstranění vady z obrazu známky). Retuš lze fakticky uznat jen tehdy, lze-li ji doložit známkou vytištěnou z desky v původním (neretušovaném) stavu a známkou vytištěnou po provedení opravy (pozitivní nebo negativní retuše).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 4. 2016
Autor: -red-

Reklama: