retrográdní slovníkJazykověda

Množina slov (lexémů v reprezentativním tvaru nebo všech tvarů slov) uspořádaných abecedně odzadu (a tergo), tj. podle pravé strany slova (podle pravé zarážky). Užívá se v lingvistice (zvláště ke studiu tvoření slov), ve strojové lingvistice (při komunikaci člověk–stroj), v jazykovém vyučování i v technické praxi.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 12. 2023
Autor: -red-

Reklama: