retrográdní[Latina], zpětný, směřující zpět. Retrográdní amnézie, jednorázová ztráta paměti po silném podnětu (psychickém šoku), úrazu (otřesu mozku, úrazu lebky) či onemocnění (zánětu mozku, epileptickém záchvatu). Zeslabená vštípivost paměti má značný rozsah (od amnézie na poslední události k amnézii sahající hluboko do minulosti jedince).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: tetro-.