retrodikce[Latina], epistemické zdůvodnění, při němž důvody A1 ,..., An jsou uvedeny v časovém okamžiku t, v němž se uskutečnila událost B, která se takto zpětně se zaměřením na minulost zdůvodňuje. Viz také predikce.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 9. 2006
Autor: -red-