retroaktivita zákona[Retroaktyvita], zpětné působení právních předpisu tj. jeho působení na skutečnosti a vztahy vzniklé dříve, než nabyl účinnosti. Právo připouští retroaktivitu zákona jen ve velmi omezené míře.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 6. 2006
Autor: -red-

Reklama: