retranslace[Latina], dálkový přenos signálů retranslačními radiovými nebo televizními stanicemi, které přijímají signál od předchozí stanice a po zesílení jej předávají stanici další. Jednou reléovou linkou lze přenést současně několik televizních programů nebo až 2000 telefonních hovorů. Pro přenos se používá decimetrových a centimetrových vln. Jednotlivé stanice musí být od sebe umístěny na přímou viditelnost a do vzdálenosti asi 100 km.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 8. 2006
Autor: -red-

Reklama: