retikulární vláknaJemná, rozvětvená, síťově uspořádaná vazivová vlákna. Předpokládá se, že jde o nezralá vlákna kolagenní, se kterými mají retikulární vlákna stejnou ultrastrukturu, liší se prostorovým uspořádáním a barvitelností. Vyskytují se v řídkém vazivu v okolí cév, nervů, svalových a tukových buněk a na rozhraní mezi vazivem a jinými typy tkání.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: fibroblast, vazivo.

Reklama: