řetězecMolekulární genetika, druhově stálá sekvence purinových nebo pyrimidinových bází, popřípadě aminokyselin většinou vzájemně kovalentně vázaná.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 6. 2006
Autor: -red-

Reklama: