retence vody[Latina] retentio – schopnost zadržovat vodu, tj. rozdíl mezi přítokem a odtokem za časovou jednotku. Ve vodním hospodářství má důležitou úlohu retence vegetace, zvláště lesů, nádrží a středněpropustných vodonosných geologických vrstev. Tato retence vody v krajině má významný vliv na důsledky povodňových stavů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 8. 2004
Autor: -red-

Reklama: