retence paměti[Latina] retentio – časový a obsahový rozsah podržení naučené (osvojené) látky v paměti, závislý na obecných principech procesu zapamatování a individuálních charakteristikách paměti.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 10. 2003
Autor: -red-