restrikceGenetika
Genetika omezení, schopnost bakteriálního kmene degradovat cizorodou DNA z různých zdrojů, postrádající specifický typ modifikace.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 3. 2004
Autor: -red-