restrikceEkonomie
Ekonomie, v zahraničních obchodních vztazích označení různých opatření omezujících dovoz do příslušného státu nebo jeho vývoz, zejména v oblasti licenční politiky, tj. v postupu při povolování vývozu, dovozu zboží a platebním styku s tím spojeném.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 8. 2006
Autor: -red-

Reklama: