restaurace Bourbonů ve FranciiOznačení režimu ve Francii za vlády Ludvíka XVIII. a Karla X. Jako tzv. 1. restaurace se označuje období od návratu Bourbonů do Paříže v dubnu roku 1814 do března roku 1815. Dne 30.4.1814 prohlásil senát Napoleona I. za sesazeného a povolal na trůn Ludvíka XVIII. Nový monarchistický režim respektoval některé konstituční principy kodifikované v ústavě ze dne 4.6.1814, podstata hospodářských, sociálních a politických změn vyplývajících z francouzské revoluce a období císařství zůstala zachována. Obnovovaná moc církve a postavení privilegovaných stavů ve státě přispěly k nepopularitě restaurované monarchie a usnadnily Napoleonovi návrat k moci (stodenní císařství). Tzv. 2. restaurace zahrnuje období let 1815–1830. Opětný návrat Bourbonů v červenci roku 1815, podepřený intervencí vojsk protinapoleonské koalice, znamenal v podstatě přímé pokračování poměrů z období 1. restaurace. Ludvík XVIII. byl přinucen ratifikovat 2. pařížský mír a schválit dočasnou spojeneckou kontrolu své vlády. Nástup Karla X. v roce 1824 posílil pozice ultraroajalistů, kteří otevřeně vystoupili proti liberální opozici a za obnovení absolutismu. Odpovědí na reakční kurs vlády byla červencová revoluce roku 1830.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 4. 2009
Autor: -red-

Odkazující hesla: Polignac.

Reklama: