responzeJazykověda

[Latina], v obecné a srovnávací jazykovědě významový nebo funkční substitut výrazu.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 12. 2023
Autor: -red-

Reklama: