respiroPrávo

Časové rozmezí, po které se tolerují následky prodlení, které by jinak nastaly. Strana, která nesplnila svou povinnost závazkového poměru ve sjednané lhůtě, není vystavena následkům prodlení (zejména penále), učiní-li tak nejpozději ve lhůtě respira. Je-li prodlení delší než doba respira, počet dnů se zpravidla odpočítává od celkové doby prodlení.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 7. 2024
Autor: -red-