respiroPrávo
Právo, časové rozmezí, po které se tolerují následky prodlení, které by jinak nastaly. Strana, která nesplnila svou povinnost závazkového poměru ve sjednané lhůtě, není vystavena následkům prodlení (zejména penále), učiní-li tak nejpozději ve lhůtě respira. Je-li prodlení delší než doba respira, počet dnů se zpravidla odpočítává od celkové doby prodlení.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 3. 2007
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: