rešeršeSlovo pochází z francouzštiny, vyhledávání či ověřování faktů, údajů, informací; sekundární dokument obsahující soupis záznamů dokumentů nebo souhrn jiných, například faktografických, informací odpovídající rešeršnímu požadavku.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 2. 2001
Autor: -red-

Reklama: