řešení algebraické rovniceA) metoda výpočtu kořenů rovnice, b) číslo, popřípadě soustava čísel, která splňují danou rovnici. Například -1 je řešení rovnice x2 – 3x – 4 = 0. Druhé řešení je číslo 4, takže řešením je množina {-1, 4}. Obdobně lze mluvit například o řešení nerovnice, soustavy rovnic.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 7. 2007
Autor: -red-

Reklama: